[ Webhosting profitux.cz ]
Zubačky

Ozubnicové železnice a dráhy

Ozubnicová železnice Tisovec - Pohronská Polhora

Dráha Tisovec - Pohronská Polhora byla postavena pro přepravu ocelku - sideritu do Podbrezové roku 1896. Maximální sklon této dráhy byl 48 promile. Ozubnice byla stejná jako u trati Tanvald - Kořenov, tedy dvouřadá Abtova. Provoz zde začínaly parní lokomotivy řady 403.5 s ozubnicovým parním strojem. Po převratu roku 1919 byly odvezeny armádou Maďarské republiky RAD do Maďarska odkud byly nakonec navráceny po dlouhých vyjednáváních. v té době zde zaskakovala řada 404.0 z Kořenova. V průběhu II. světové války byla zničena spolu s mostem pod Dielom lokomotiva 403.503. Zbylé stroje nebyly technicky v dobrém stavu a proto byla snaha o jejich nahrazení jiným lokomotivním parkem. Osobní doprava na této trati byla již zajišťována adhezně motorovými vozy. V průběhu doby (po II. svět. válce) byla stanice Tisovec zrušena jako úvraťová proražením tunelu (800 m) skrz místní horský hřbet. Po II. světové válce byl stav parních trakčních vozidel na této železnici zoufalý - lokomotivy řady 403.5 stále ještě musely sloužit v nákladní dopravě. Celý problém byl vyřešen až dodávkou motorových ozubnicových lokomotiv T426.0 od firmy SGP Wien. Tyto stroje se zde příliš neohřály z důvodů rekonstrukce trati (Přemístění do Kořenova) a nakonec z důvodů zrušení železáren v Tisovci se tuto železnici už nevrátily. Provoz na této železnici byl od té doby (od přesunutí T426.0 do Kořenova) zajišťován pouze adhezně.
V nedávné době Tisovecká dráha zakoupila neprovozní parní ozubnicové lokomotivy (Rumunsko) a dnes jednu provozuje při muzeálních nostalgických jízdách. Motorový vůz M240.0 na obrázku dole také sloužil na Tisovecké železnici v osobní dopravě dlouhý čas. Z motorových vozů se vystřídala na dráze z Tisovce do Pohonské Polhory celá řada. Krom již zobrazené M240.0 zde také jezdily M131.1 a v roce 1933 začínaly dopravu M130.1. Zajímavý byl také osud ocelového mostu pod Dielom, který byl německou armádou celý zničen při ústupu. Most byl nahrazen dřevěným sirkovým provizoriem, které fyzicky vydrželo cca. 10 let a po dalších třech letech bylo nahrazeno ocelovou konstrukcí z Vítkovic.
Oficiální stránky Tisovecké ozubnicové dráhy: Zubačka.

Tisovec Tisovec Tisovec Tisovec Tisovec Tisovec Tisovec M240.0


Zubačky

Modelová železnice