[ Webhosting profitux.cz ]
Zubačky

Ozubnicové železnice a dráhy

Riggenbachova ozubnice

Riggenbachova ozubnice byla vůbec první ozubnicí železnice. Při řešení problému zdolávání velkých stoupání a klesání kolejovými vozidly bylo potřeba zajistit bezpečnost a brždění po spádu a schopnost dostatečné adheze hnacích vozidel při jízdě do kopce. Proto Ing. Riggenbach navrhnul řešení pohonu pomocí ozubnice na strmých úsecích stoupání tratí. Jedinou nevýhodou tohoto řešení byl nerovnoměrný chod hnacího vozidla při jízdě do kopce a poněkud složité výhybky. Jinak systém této ozubnice byl bezpečný a do značné míry průlomový. Tento systém se dnes spíše nepoužívá pro svoji složitost a pokud ano, tak jako dvouřadý nebo třířadý, aby byl plynulejší chod vozidla při jízdě do spádu. Její údržba oproti Abtově ozubnici je mnohem složitější. Riggenbachova ozubnice byla použita u Tatranské ozubnicové dráhy. Ozubnicové výhybky zde nebyly což zjednodušovalo údržbu ozubnice. Nová ozubnice v Tatrách na již elektrifikované dráze je již jednořadá Abtova. Ozubnice Riggenbach byla také použita u průmyslové rudné vlečky Žakarovce - Bindt (Slovensko). Obě železnice mají a měly rozchod 1000mm.


Zubačky

Modelová železnice