[ Webhosting profitux.cz ]
Zubačky

Ozubnicové železnice a dráhy

Ozubnicová železnice Ozd - Maďarsko

Ozubnice normálního rozchodu fungovala také Maďarském Ozdu. Ozubnicová dráha vedla v místních železárnách od pecí na haldu hlušiny - strusky. Provoz nejprve zajišťovaly lokomotivy řady 403.0 nebo 404.0. Motorizaci provedla stejně jako u nás lokomotivka SGP z Vídně řadou T426.0 v počtu tří kusů (označení lokomotiv železáren bylo A27-A29). Bylo to v roce 1964. Všechny tři ozubnicové lokomotivní exempláře z Ozdu dnes již neexistují, protože podnik železáren byl zrušen a provoz v nich omezen a železárny již dnes nefungují úplně jako železárny a lokomotivy byly sešrotovány. Fotografie níže uvedené nepocházejí z Ozdu, ale z Kořenova. Na nich je vyobrazen stejný stroj, který v Ozdu jezdil.
Jako vozy zde sloužily výklopné vany-pánve na převoz tekuté strusky na struskovou haldu. Osobní doprava zde nebyla.

Ozd Ozd


Zubačky

Modelová železnice