[ Webhosting profitux.cz ]
Zubačky

Ozubnicové železnice a dráhy

Motorový vůz M240.0 (M230.5)

Motorový vůz M240.0 byl vyvinut Vagonkou Tatra n.p. ve Studénce v roce 1959 jako náhradu za dvounápravové vozy M131.1. Určirté technické problémy nového motorového vozu M230.5 způsbily, že nakonec jeho úspěšné využití bylo nakonec na zubačkách v adhezním provozu. Vůz M230.5 byl vybaven vzduchem chlazeným motorem T930-K/4 (206 kW) a měl uspořádání dvojkolí B2. Pro přenos kroutícího momentu motoru Tatra na dvojkolí byla vybrána hydrodynamická předvodovka H250M ČKD. Vůz byl navíc jako jeden z mála (jediná řada) vybaven elektromagnetickými brzdami což také ovlivnilo jeho budoucí nasazení. Motorové vozy M230.5 byly zkoušeny cca 4 roky než se přistoupilo k jejich sériové výrobě, přičemž došlo ke zvýšení jejich konstrukční rychlosti na 70 km/h a změně označení na M240.0.
V provozu se však řada M240.0 neobešla bez problémů z důvodů koroze skříně a poruchami hnacího soustrojí. Nakonec celá věc dopadla tak, že se v provozu lépe osvědčily motorové vozy M262.0 a M131.1 než nový typ M240.0. Jediné co se zlepšilo, tak kultura cestování dík novému interiéru vozu i způsobu jeho vytápění.
Jak již bylo zmíněno, motorový vůz M240.0 měl hydrodynamickou převodovku H250 M která představovala nevyčerpatelnou brzdu při jízdě po spádu a také elektromagnetickou brzdu, která měla stejné brzdné vlastnosti - nevyčerpatelnost na rozdíl od brzdy tlakové. Tyto dva faktory určili nasazení těchto motorových vozů i přez jejich celkovou poruchovost a náročnost na údržbu a generální opravy oproti jiným řadám (M262.0 a M131.1). Nejprve byla nasazena M240.0 na ozubnicovou železnici v Tisovci, kde jsou sklonové poměry mírnější než v Kořenově. Trakční zkoušky řady M240.0 zde dopadly na výbornou. Motorový vůz M240.0 byl schopen nejen spolehlivě absolvovat stupání 4,8%, ale hlavně bez problémů sám opakovaně zabrzdit při jízdě po spádu bez vyčerpatelnosti brzd. Podobné zkoušky absolvoval později M240.0 i na Kořenovské zubačce, kde byl požadavek na nové kolejové vozidlo alespoň pro osobní dopravu z důvodu opotřebovanosti ozubnicových parních lokomotiv 404.0. Po taktéž úspěšných zkouškách, kdy opět motorový vůz M240.0 opakovaně bez problémů zastavil na spádu 5,8% bez poškození brzdného a hnacího soustrojí, bylo schváleno jeho provozní nasazení na tuto naši nejstrmější železnici. Od té doby řada M240.0 jezdila z Tanvaldu do Kořenova jako první pravidelný plně adhezní vlak na této železnici. Po úplném vyřazení řady M240.0 z provozu ČSD (ČD) byla tato řada nahrazena motorovými vozy M152.0, které jezdí na obou zubačkách v osobní dopravě dodnes spolu s novými motorovými jednotkami Stadler a Regionova.

M240.0Modelová železnice HO Úzkokolejné železnice