[ Webhosting profitux.cz ]
Zubačky

Ozubnicové železnice a dráhy

Abtova ozubnice

Abtova ozubnice vyřešila problém nerovnoměrného chodu kolejových vozidel s ozubnicí Riggenbachovou. Řazením dvou nebo tří ocelových pásů s ozubnicí vedle sebe se rozložily síly ozubeného kola hnacího vozidla železnice tak, aby vždy jeden zub zabíral do ozubeného pásu na kolejích. Abtova ozubnice se používá zejména na normálně rozchodných tratích z důvodů jednoduchých ozubnicových výhybek a lepší možnosti montáže a údržby ozubnice vůbec. Na našem území je vybavena touto ozubnicí dráha Tanvald-Kořenov. Na Slovensku je to pak dráha v Tisovci.
Abtova ozubnice Abtova ozubnice Abtova ozubnice Abtova ozubnice


Zubačky